Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Nazwa projektu:
Rozbudowa Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego OBLASÓWKA

Nazwa beneficjenta:
PHU REWIBLAS Sp. z o.o.

Opis projektu:
Głównym celem niniejszego projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy PHU Rewiblas Sp. z o.o. poprzez zakup, rozbudowę i doposażenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego OBLASÓWKA.
Dzięki realizacji projektu firma PHU Rewiblas Sp. z o.o. będzie mogła zaoferować kompleksową obsługę ruchu turystycznego w gminie Janowiec.
Nowa usługa będzie obejmować: noclegi w pokojach o podwyższonym standardzie, usługi gastronomiczne, organizację imprez okolicznościowych, a w szczególności obsługę bankietów, szkoleń i konferencji.
Projekt wpłynie na rozbudowę bazy noclegowej i gastronomicznej ośrodka.

Całkowity koszt projektu: 2 277 129,99 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : 1   184  578,50 PLN

Linki i Dane kontaktowe:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013
www.rpo.lubelskie.pl

Instytucja Zarządzająca RPO WL:
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie 
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, tel. (81) 44 16 738, faks (81) 44 16 740

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich:
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, tel. 081 44 16 864, 081 44 16 865, faks 081 44 16 740

Instytucja Pośrednicząca II stopnia
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Graniczna 4, 20-010 Lublin, tel. (81) 462 38 30, faks (81) 462 38 40
www.lawp.lubelskie.pl

Punkt informacyjny:
Tel. (81) 462 38 31, (81) 462 38 12

 
 

Pensjonat OBLASÓWKA
24-123 Janowiec, Oblasy 190. tel/fax: 081 88 15 209
© 2024 Pensjonat Oblasówka